Hamilton&CO
Hamilton&CO

The Head Office of the Group:

Hamilton & Co
Stepanska street 540/7
12000 Prague 2, Czech Republic
e-mail: info@domus.cz
phone (CZ): +420 222 511 984

Domus Správa Nemovitostí spol. S R.o., Štěpánská 540/7, 120 00 Praha-Prague 2, Czech Republic
Domus správa nehnuteľností spol. s r.o., Staré Grunty 24, Bratislava

The Bratislava (SK) Office:

Hamilton & Co
Stare Grunty street 24
84104 Bratislava, Slovak Republic
phone (SK): +421 254 642 104-6

The Pilzen (CZ) Office:

Hamilton & Co
Na Jikalce street 23
30100 Pilzen, Czech Republic

Poděbradova 12, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Domus Správa Nemovitostí spol. S R.o., Brněnská 625/10, Jihlava, Czech Republic

The Jihlava (CZ) Office:

Hamilton & Co
Brnenska street 625/10
58601 Jihlava, Czech Republic
phone (SK): +420 725 173 244

The Pisek (CZ) office:

Hamilton & Co
Velke namesti 27
397 01 Pisek, Czech Republic
phone (CZ): +420 606 034 530

Domus Správa Nemovitostí spol. S R.o., Velké nám. 27, 397 01 Písek, Czech Republic

Hamilton & Co